БАСТАУЫШ МЕКТЕП

«Сенім» мектебі - физика-математика бағытындағы ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын бірегей білім беру мекемесі. 

Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.  

Мектептің бастауыш сатысында орта және жоғарғы  буынында баланы одан әрі оқыту және дамыту үшін білім берудің іргетасы қаланады.

 2018 жылы бастауыш мектептің 3 сыныбы жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуға көшті.

Білім беру үдерісі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің бұйрығымен бекітілген бастауыш білім берудегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (ҚР МЖМБС -2015); бастауыш білім берудің  типтік оқу жоспарлары; бастауыш білім берудің жалпы білім беретін пәндерінің оқу бағдарламалары  негізінде жүзеге асырылады.