Нормативтік құқықтық база

Жаңа оқу жылында:

1. мектепке дейінгі сыныптар мен 1-3 сыныптардағы оқу үдерісі:

2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 бұйрығымен бекітілген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары (бұдан әрі - стандарт):

2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 бұйрығымен бекітілген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары (бұдан әрі - стандарт)Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың типтік оқу жоспары (бұдан әрі - Модельдік бағдарлама);Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға арналған типтік оқу жоспары (ҚР БжҒМ 2016 жылғы 22 маусымдағы № 391 бұйрығына 1 қосымша);

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 327 қаулысымен бекітілген бастапқы білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № 484 қаулысымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;üҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 15 шілдедегі №453 бұйрығымен бекітілген бастауыш білім берудің типтік оқу бағдарламалары;Жалпы білім беру пәндері бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 266 бұйрығымен бекітілген типтік оқу бағдарламалары; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 15 шілдедегі № 453 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспарлары; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № 484 қаулысымен бекітілген МЖМБ;

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 266 бұйрығымен бекітілген бастауыш білім берудің жалпы білім беретін пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламалары;

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 бұйрығымен бекітілген бастауыш білім берудің жалпы білім беретін пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламалары;

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік басылымдар, оқулықтар, оқу-әдістемелік материалдар, оқулықтар мен басқа да қосымша әдебиет, соның ішінде 2018 жылғы 3 мамырдағы № 192 бұқаралық ақпарат құралдарында. 2. 4, 9, 10-11 сыныптардағы оқу үдерісі келесі негізде жүргізіледі:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік орта білім берудің міндетті стандарты (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім) (бұдан әрі - Қазақстан Республикасының мемлекеттік білім беру стандарты);

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № 485 қаулысымен бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі - ҚР БЭК -2012), орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта) білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт (бұдан әрі - ҚР БЭК-2012) ), Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген;Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 25 шілдедегі № 296 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығымен бекітілген бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің типтік оқу жоспарлары;

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін, элективті курстарға арналған типтік оқу бағдарламалары;

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 15 шілдедегі № 281 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы» бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары;

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 18 маусымдағы № 393 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» жалпы білім беретін пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары;Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік басылымдар, оқулықтар, оқу-әдістемелік материалдар, оқулықтар мен басқа да қосымша әдебиет, соның ішінде электронды БАҚ «, 2018 жылғы 3 мамырдағы № 192;

3. 5-8-сыныптардағы оқу үдерісі:Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысымен бекітілген негізгі орта білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы №668 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары;

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығымен бекітілген оқу-әдістемелік басылымдар, оқулықтар, оқу-әдістемелік материалдар, оқулықтар мен басқа да қосымша әдебиет, соның ішінде 2018 жылғы 3 мамырдағы № 192 бұқаралық ақпарат құралдарында.