Миссия

МЕКТЕП КОНЦЕПЦИЯСЫ

«Сенiм» жекеменшік мектебі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік емес мектептерінің ішіндегі алғашқыларының бірі болып 1992 жылы ашылды.

Мектеп білім берудің жаңа стандартын қолдана отырып, оқыту мен тәрбиелеудің концепциясын сәтті енгізіп, 27 жыл білім беру қызметін көрсетіп келеді. Бұл мектептің негізін қалаған және Бас директор Канаева Щамщия Захаровнаның және барша педагогикалық ұжымның ерен еңбегі- жоғары кәсібилігі, тұрақтылығы және толеранттылығы.

«Сенiм» жекеменшік мектебі - Республиканың білім кеңістігінде өзіндік орны бар, ұлттық дәстүрлерді мығым ұстайтын білім ордасы.

МИССИЯ

Мектеп оқушыларға шығармашылық ойшыл адам болуға көмектесетін,
дербес білім алуға қабілетті, шығармашылық әлеуетін іске асыру үшін пайдалануда сапалы, бәсекеге қабілетті біліммен қамтамасыз етеді.

Мектеп физика-математикалық бағытқа, шетел (ағылшын, француз) тілдерін тереңдетуге, музыкалық білім, логикалық ойлауын дамытуда шахмат мектебіне басымдық береді.

Миссияны жүзеге асыруда мектепте толерантты атмосфера, бірін-бірі сыйлау, біріне-бірі көмектесу, шығармашылық, достастық, жауапкершілік пен қауіпсіздік қалыптасқан.

Осы жағдайда оқушылар саналы таңдау жасауға және жауапты шешімдер қабылдауға шабыттандыратын мықты білім алады, жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде іскерлік пен дағдыны дамытады.

Біз қазіргі заманғы әлемнің ақиқатына, жаһандану үрдістеріне және мәдениеттің алуан түрлілігін түсінуге, халықтардың тіршілігіне және бірлігін түсінуге байланысты ашық қарым-қатынас, сыни бағалау, ынтымақтастықты қолданамыз.

Мектептің мақсаты – іскерлік және ғылыми сауаттылық негізінде оларды кешенді оқу әрекеттерін меңгеруге, өз ойын шығармашылықпен жеткізуге, оқушылардың қабілеттерін, мүмкіндіктері мен жеке әлеуетін ескере отырып, оқушының қабілеттерін үйлесімді дамытуға деген ұмтылысы мен дайындығына кепілдік беретін күрделі оқытуда білімді, тәрбиелі, дұрыс ойлауға қабілетті адамдарды дайындау.


Жүйелі әрекет негізіндегі білім беру қызметін қалыптастыру бағдарламасы:

1. оқушының жеке бағыты:

2.Танымдық үдерістер:

3. Тұрақты:

4. Коммуникативті:

Әр оқушы бірегей және қайталанбас тұлға. Осыған сүйене отырып, оқу үрдісінің басымдықтарының бірі оқушының жеке қасиеттеріне негізделген көп мәдениетті тұлғаны тәрбиелеу болып табылады.

Оқу үдерісі баланың құндылық бағдарларын, « әлем моделінің» негізін қалыптастыратын дүниетанымын және наным-сенімдерін ескереді.

Жүйеге қызмет көрсетудегі басты педагогикалық міндет - оқушының қалауы мен әмбебап әрекеттер әдістерінің негізінде өз бетінше білім алу қажеттілігін тудыратын жағдайлар жасау және ұйымдастыру: нені үйренуге, не үшін үйренуге, қалай үйренуге болады?

Заманауи білім беру технологияларын қолдану арқылы білім беру процесінің тиімділігін үнемі арттырып, білім беру міндеттерін шешуге және белсенді және тәуелсіз қызмет қабілетінің қалыптасуына негізделген шығармашылық еркін, өзін-өзі қамтамасыз ететін тұлғаны жан-жақты дамыту.

Күтілетін нәтижелер: